Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng: 20/12/2018

Năm 2018, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả khá toàn diện, 15/17 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 18/12/2018

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 14%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 23,8%, dịch vụ tăng 7,8%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,9%, thuế sản phẩm tăng 8,5%.
Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 02/07/2018

Tiếp tục đà tăng trưởng năm 2017, kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bắc Giang bứt phá mạnh mẽ. Ngành nông nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ngành dịch vụ phát triển ổn định, đặc biệt ngành công nghiệp tăng trưởng rất cao đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2018
Ngày đăng: 27/03/2018

Tiếp tục đà tăng trưởng năm 2017, trong quý I/2018, ngành nông nghiệp sản xuất ổn định, ngành dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng và tăng trưởng khá, đặc biệt các ngành sản xuất công nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục là động lực chính tác động đến tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 12,3%, cao gấp 1,7 lần so bình quân cả nước.
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017
Ngày đăng: 13/12/2017

Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình hình KT-XH đạt được kết quả nổi bật 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 04/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 2010, ước đạt 10,3%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%, công nghiệp - xây dựng tăng 17,0%, dịch vụ tăng 8,3%. Đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh chủ yếu từ ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2017
Ngày đăng: 07/04/2017

Quý I/2017, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, ước đạt 10,1%, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc.
Bắc Giang: 10 thành tựu nổi bật năm 2016
Ngày đăng: 02/01/2017

Năm 2016 là một năm rất ấn tượng của tỉnh Bắc Giang. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Sau đây là 10 thành tựu nổi bật do Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang bình chọn.
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Ngày đăng: 15/12/2016

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, do vậy tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện; 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2016
Ngày đăng: 07/10/2016

9 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,8%, cao hơn cùng kỳ, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 6,5%, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 05/07/2016

6 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 2013, ước đạt 8,5%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,3%, dịch vụ tăng 6,9%. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2016
Ngày đăng: 03/04/2016

Quý I/2016, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, ước đạt 9,5%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,8%, dịch vụ tăng 7,1%, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo.
Bắc Giang: 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2015
Ngày đăng: 07/01/2016

Năm 2015, vượt qua những khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá tích cực; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Sau đây là 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật do Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang bình chọn.
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Ngày đăng: 23/12/2015

Năm 2015, tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, do đó, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá tích cực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.
Bắc Giang: 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ngày đăng: 12/10/2015

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Sau đây là 10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật nhất nhiệm kỳ 2010-2015 do Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang bình chọn.
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng: 07/10/2015

9 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn song tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang đạt được khá tích cực. Sản xuất công nghiệp đã ổn định và phục hồi, tăng trưởng tín dụng khá, thu hút đầu tư đạt nhiều tích cực; công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến đáng khích lệ; các hoạt động văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tốt.
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015
Ngày đăng: 30/06/2015

6 tháng đầu năm 2015, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là về sản xuất công nghiệp, song UBND tỉnh đã bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Do vậy, KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2015
Ngày đăng: 21/04/2015

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH, các ngành, các cấp cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đó, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.
Một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Ngày đăng: 26/03/2015

Năm 2014, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực: 16/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng cao hơn cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 9,2%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng5,7%; công nghiệp – xây dựng tăng 13,0%, dịch vụ tăng7,3%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015
Ngày đăng: 26/03/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt được năm 2013
Ngày đăng: 26/03/2015

Năm 2013, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,6%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; công nghiệp – xây dựng tăng 13,9%, dịch vụ tăng 8,1%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
10 thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật tỉnh Bắc Giang năm 2014
Ngày đăng: 02/03/2015

Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Ở trong nước, môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp... Tất cả đã có những tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Bắc Giang. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình KT-XHcủa tỉnh đạt được kết quả tích cực. 16/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, thể hiện sự phát triển toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 9,2%, cao nhất từ trước đến nay. Sau đây là 10 thành tựu KT-XH nổi bật của tỉnh do BBT bình chọn:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 11/02/2015

Từ đầu năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, nhân dân và các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực.
Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt được trong thời gian qua
Ngày đăng: 10/12/2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2006 - 2010), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể là:
17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày đăng: 03/01/2019

Phát huy kết quả đạt được năm 2018,tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Bắc Giang năm 2018
Ngày đăng: 27/12/2017

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang đề ra 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang năm 2017
Ngày đăng: 20/01/2017

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu và một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu như sau:
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Ngày đăng: 25/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 có vai trò rất quan trọng; là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Do đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2016.
Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng: 23/11/2015

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 13 giải pháp chủ yếu.
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XVIII
Ngày đăng: 08/10/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2011-2015, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 5 năm giai đoạn 2016 – 2020
Ngày đăng: 26/03/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.
5 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015:
Ngày đăng: 10/12/2012

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đề ra 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, cụ thể là:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat