Dân cư
Ngày đăng: 25/04/2016

Đến hết năm 2014, dân số toàn tỉnh Bắc Giang ước là 1.624.456 người, mật độ dân số bình quân là 420,9 người/km2, là tỉnh có mật độ dân số bình quân cao hơn so với mật độ dân số bình quân cả nước.
Dân tộc
Ngày đăng: 25/04/2016

Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số toàn tỉnh Bắc Giang có trên 1,6 triệu người, bao gồm 21 thành phần dân tộc, trong đó có 20 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) với số dân là 200.538 người, chiếm 12,4% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú tập trung ở 105 xã, thị trấn thuộc 6 huyện miền núi, vùng cao: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên.
Dân tộc Sán Dìu
Ngày đăng: 21/04/2016

Là cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Hán Tạng, người Sán Dìu ở Bắc Giang chính là một bộ phận dân cư từ Dương Châu, Quý Châu, Quảng Tây...(Trung Quốc), do nhiều lí do mà đồng bào đã di cư vào Việt Nam theo đường Quảng Ninh. Từ Quảng Ninh, người Sán Dìu đến sống định cư tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế của tỉnh Bắc Giang.
Dân tộc Sán Chí
Ngày đăng: 21/04/2016

Sán Chí là một trong hai nhóm của dân tộc Sán Chay (Cao Lan – Sán Chí). Sán Chí hay Sán Chỉ là tên tự gọi của đồng bào. Là một dân tộc thiểu số sống ở miền núi phía Tây – Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khoảng 300-400 năm trước đây, do không chịu được sự chèn ép của người Hán, nên một bộ phận dân tộc Sán Chí đã tìm đường di dời xuống phía Nam. Người Sán Chí vào Việt Nam theo hai đường: một bộ phận đi theo ngả Lạng Sơn vào cư trú ở các huyện Lục Bình, Văn Lãng (Lạng Sơn) và huyện Lục Ngạn, Lục Nam (Bắc Giang), một bộ phận khác đi theo đường biển vào cư trú ở tỉnh Quảng Ninh.
Dân tộc Nùng
Ngày đăng: 21/04/2016

Trong số các dân tộc thiểu số ở Bắc Giang, dân tộc Nùng có dân số đông nhất với khoảng trên 76 nghìn người (số liệu năm 2014). Dân tộc Nùng cư trú chủ yếu ở một số huyện vùng núi, bán sơn địa như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang. Đồng bào dân tộc Nùng đến Bắc Giang mới chỉ vài ba trăm năm trở lại đây. Ngôn ngữ dân tộc Nùng thuộc ngữ Tày – Thái.
Dân tộc Hoa
Ngày đăng: 21/04/2016

Người Hoa có nhiều tên gọi như Ngái, Hoa, Hán...là những người có nguồn gốc Hán hay bị Hán hóa, nói tiếng Quảng Đông (pạc và). Người Hoa nhập quốc tịch Việt Nam, song còn giữ được nhiều nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa. So với các dân tộc thiểu số khác sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, người Hoa là một cộng đồng dân cư có nguồn gốc Trung Hoa ít bị đồng hóa.
Dân tộc Dao
Ngày đăng: 21/04/2016

Dân tộc Dao có nhiều tên gọi như Dao, Trại, Mán… Tuy nhiên, người Dao tự gọi mình là Dìu miền hay Kiềm mền. Kiềm mền có nghĩa là người ở rừng núi còn Dìu miền là người Dao. Tên gọi Dìu miền đã từng gắn liền với lịch sử hình thành của dân tộc Dao, được người Dao thừa nhận và đến nay nó đã trở thành tên gọi chính thức của tộc người này. Người Dao có tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao.
Dân tộc Cao Lan
Ngày đăng: 21/04/2016

Cao Lan là một trong hai nhóm của dân tộc Sán Chay (Cao Lan – Sán Chí). Trước đây các học giả người Pháp coi người Cao Lan là một bộ phận của dân tộc Dao. Người Cao Lan còn được gọi là người Trại. Cho đến nay, người Cao Lan ở Bắc Giang vẫn tự nhận mình là người dân tộc Cao Lan, có tiếng nói riêng thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái.
Lịch sử
Ngày đăng: 25/04/2016

Bắc Giang ngày nay là vùng đất tụ cư của 20 dân tộc anh em, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao, Sán Chí, Sán Dìu... Nơi đây ở vào một địa thế thuận lợi, nằm trong khu vực Bắc Bộ, đất đai được bồi đắp phù sa bởi các con sông lớn như: Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; có núi cao bao bọc, có nhiều lâm sản quý, có vùng trung du rộng lớn thuận lợi việc canh tác.
Văn hóa
Ngày đăng: 25/04/2016

Bắc Giang có đặc điểm văn hóa phong phú và đa dạng, được quy tụ và thể hiện thông qua đời sống, phong tục, tập quán truyền thống của cộng đồng mỗi dân tộc; biểu hiện qua các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tôn giáo ở lễ hội truyền thống.

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat