Các tổ chức chính trị - xã hội

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Lãnh đạo

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Địa chỉ: Nhà B, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.854.517

Fax: 02043.555.044

Email: mttq@bacgiang.gov.vn

 

1. Chủ tịch: Trần Công Thắng

2. PCT: Hoàng Văn Khánh

3. PCT: Trịnh Hữu Bàn

4. PCT: Diêm Hồng Linh

5. PCT: Giáp Ngọc Giang

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Địa chỉ: Nhà B, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.854.702

Email: hoi_phunu_vt@bacgiang.gov.vn

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Liên

2. PCT: Ngụy Thị Tuyến

 

 

3

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (Tỉnh đoàn)

Địa chỉ:  Nhà B, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.851.079

Fax: 02043.554.610

Email: vp_td@bacgiang.gov.vn

 

 

1. Bí thư: Ngụy Văn Tuyên

2. PBT: Lê Minh Hải

3. PBT: Đào Thị Hường

4. PBT: Thân Trung Kiên


4

Liên đoàn Lao động tỉnh

Địa chỉ: Số 39, đường Nguyễn Khắc Nhu, P.Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.854.281

Email:

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Cảnh

2. PCT: Nguyễn Ngọc Việt

3. PCT: Ngô Biên Cương

 

5

Hội Nông dân

Địa chỉ: Nhà B, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.555.373

Fax: 02043.854.532

Email: vanphong@hoinongdanbacgiang.org.vn

Website: http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn

 

1. Chủ tịch: Bùi Thế Chung

2. PCT: Nguyễn Quang Nông

3. PCT: Lã Văn Đoàn

4. PCT: Nguyễn Văn Nguồn

 

6

Hội Cựu chiến binh

Địa chỉ: Nhà B, Khu nhà Liên cơ quan, quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện Thoại: 02043.554.593

 

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Xuân Khởi

2. PCT: Đặng Ngọc Quyết;

3. PCT: Lê Văn Hoan

 

 

Các tin bài khác:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat