Các huyện, thành phố

 

STT

Tên thành phố, huyện

Địa chỉ

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

1

TP. Bắc Giang

 

Địa chỉ: Số 41, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.854524

Fax: 02043.854859
Email:
bacgiang_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Thường trực Thành ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Sỹ Nhận

2. Phó Bí thư TT: Thân Văn Phú

3. Phó Bí thư: Mai Sơn

Thường trực HĐND thành phố:

1. Chủ tịch: Lê Bá Chiến

2. Phó Chủ tịch: Lê Đức Thọ

3. Ủy viên TT: 

Thường trực UBND thành phố:

1. Chủ tịch: Mai Sơn

2. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Tiến Dũng

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thạo

4. Phó Chủ tịch: 

2

Hiệp Hòa

 

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.872.203.

Fax: 02043.872448

Email: hiephoa_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Nguyễn Thị Hoa

2. Phó Bí thư TT: Vũ Chí Kỳ

3. Phó Bí thư:  Phạm Văn Thịnh

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Vũ Chí Kỳ

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Chính

3. Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Tri

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: 

2. Phó Chủ tịch TT: Nguyễn Văn Chính

3. Phó Chủ tịchTạ Việt Hùng

4. Phó Chủ tịchNgô Tiến Dũng 

3

Yên Dũng

 

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.870.268

Fax: 02043.763117

Email: yendung_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Phan Thế Tuấn

2. Phó Bí thư TT:  Hoàng Văn Bắc

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Phan Thế Tuấn

2. Phó Chủ tịchTrần Công Tấn

3. Phó Chủ tịch: Tạ Quang Khải

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Bùi Quang Huy

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Đức

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hưng

4. Phó Chủ tịch: Trương Quang Hải

 

4

Lục Nam

 

Điạ chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.884203

Fax: 02043.684213

Email: lucnam_vt@bacgiang.gov.vn

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Thân Văn Dàn

2. Phó Bí thư TT: Lê Minh Hoàng

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Thân Văn Dàn

2. Phó Chủ tịch: Trương Công Sìn

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Khải 

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Hà Quốc Hợp

2. Phó Chủ tịch TT: Nguyễn Đức Toàn

3. Phó Chủ tịch: Đặng Văn Nhàn

4. Phó Chủ tịchGiáp Văn Ơn 


5

Sơn Động

 

Địa chỉ: Thị trấn An Châu, Sơn Động

ĐT: 02042.216188

Fax: 02043.886100

Email: sondong_vt@bacgiang.gov.vn

 

 
Thường trực Huyện ủy

1. Bí thư: Nghiêm Xuân Hưởng

2. Phó Bí thư TT: Hoàng My Ca

Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Hoàng My Ca

2. Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Trọng

2.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng

Thường trực UBND:

1. Chủ tịch: Nguyễn Quang Ngạn

2. Phó Chủ tịch TT: Giáp Văn Tâm

3. Phó Chủ tịchNguyễn Việt Ước


 

6

Lạng Giang

 

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 02043.881203

Fax: 02043.638088

Email: langgiang_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí Thư: Tạ Huy Cần

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Việt Oanh

3. Phó Bí thư Nguyễn Văn Nghĩa

Thường trực HĐND huyện:

1.Chủ tịch: Tạ Huy Cần

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Bằng

2. Ủy viên TT: Hà Văn Kha

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Nghĩa

2. Phó Chủ tịch: Ngô Minh Đoàn

3. Phó Chủ tịch: Đặng Đình Hoan

4.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sỹ

 

7

Việt Yên

 

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.874203

Fax: 02043.874203

Email: vietyen_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Lê Ô Pích

2. Phó Bí thư TT: Nguyễn Văn Kiệm

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Cảnh

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Đức

3. Phó Chủ tịch: Đoàn Mạnh Chiến

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Lê Ô Pích

2. Phó Chủ tịchNguyễn Đại Lượng

3.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Phương

4.  Phó Chủ tịch: 

 

8

Tân Yên

 

Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043.878203

Fax: 02043.578092

Email: tanyen_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Lâm Thị Hương Thành

2. Phó Bí thư TT: Dương Đức Thảo

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Lâm Thị Hương Thành

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thế Toản

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thế Huy

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Dương Ngô Mạnh

2. Phó Chủ tịch TTĐinh Đức Cảnh

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Quang Lượng

4.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Thái Lai

 

9

Lục Ngạn

 

Địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043.882.301

Fax: 02043.582.034

Email: lucngan_vt@bacgiang.gov.vn

 

 

Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Thân Văn Khánh

2. Phó Bí thư TT: La Văn Nam

3. Phó Bí thư: Phạm Việt Dũng

4. Phó Bí thư: Nguyễn Thanh Bình

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: Thân Văn Khánh

2. Phó Chủ tịchLâm Văn Mật

3. Phó Chủ tịch: Chu Văn Báo

Thường trực UBND huyện:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thanh Bình

2. Phó Chủ tịch TT:  Cao Văn Hoàn

3. Phó Chủ tịch: Trương Văn Năm

4. Phó Chủ tịch: Lê Bá Thành

 

10

Yên Thế

 

Địa chỉ: Thị trấn Cầu gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 02043.876244

Fax: 02043.876280

 

Email: yenthe_vt@bacgiang.gov.vn

 
Thường trực Huyện ủy:

1. Bí thư: Vũ Trí Hải

1. Phó Bí thư TT: Nông Văn Tâm

Thường trực HĐND huyện:

1. Chủ tịch: 

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Thanh

3. Phó Chủ tịch: Đinh Công Hưng

Thường trực UBND huyện:

1.  Chủ tịch: Vũ Trí Hải

2. Phó Chủ tịchNguyễn Ngọc Sơn

3. Phó Chủ tịch: Thân Minh Sâm

 

Các tin bài khác:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat