UBND tỉnh

UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021


THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

 

Đ/c Nguyễn Văn Linh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Lại Thanh Sơn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Đ/c Dương Văn Thái

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Tỉnh ủy viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Lê Ánh Dương

Tỉnh ủy viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

ỦY VIÊN UBND TỈNH

 http://bientap.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/=2%20to.jpg

Đ/c Trịnh Hữu Thắng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

http://bientap.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/sonnv(1).jpg

Đ/c Bùi Ngọc Sơn

Giám đốc Sở Nội vụ

http://bientap.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/2%20(1)(2).jpg

Đ/c Nguyễn Đức Đăng

Chánh Văn phòng

 http://bientap.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/bui%20the%20son.jpg

 Đ/c Bùi Thế Sơn

 Giám đốc Sở Giao thông vận tải

http://bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/55.jpg

Đ/c Phạm Giang

  Giám đốc Sở Xây dựng

http://www.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/Anh%20DC%20Nguyen%20Tien%20Coi(1).jpg

Đ/c Nguyễn Tiến Cơi

 Giám đốc Sở Tài chính

   Đ/c Trần Quang Tấn

Giám đốc Sở Công Thương

Đ/c Nguyễn Đức Kiên

Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ 

   Đ/c Trần Minh Chiêu

Giám đốc Sở Thông tin và  TT

Đ/c Đặng Văn Nguyên

Giám đốc Sở Tư pháp 

http://www.bacgiang.gov.vn/upload/fckeditor/nam%20thanh%20tra(1).jpg

 Đ/c Trương Văn Nam

 Chánh Thanh tra tỉnh 

 

 Đ/c Đặng Hồng Luân

Trưởng Ban Dân tộc

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin bài khác:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat