Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 – 2021


THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 


Đ/c Bùi Văn Hải

Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 


Đ/c Bùi Văn Hạnh

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 


Đ/c Từ Minh Hải

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Các tin bài khác:

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat